.

 

ஸ்டெப் #1: முடியை கட் செய்தல்

ஸ்டெப் #1: முடியை கட் செய்தல்

 

ஸ்டெப் #2: கூந்தலை க்ளீனாக வைத்திருங்கள், அதிக வாஷ் வேண்டாம்

ஸ்டெப் #2: கூந்தலை க்ளீனாக வைத்திருங்கள், அதிக வாஷ் வேண்டாம்

 

ஸ்டெப் #3: கூந்தலுக்கு பலம் தரும் ஹேர் மேஸ்க் பயன்படுத்துங்கள்

ஸ்டெப் #3: கூந்தலுக்கு பலம் தரும் ஹேர் மேஸ்க் பயன்படுத்துங்கள்

 

ஸ்டெப் #4: கண்டிஷனரை மறக்காதீர்கள்

ஸ்டெப் #4: கண்டிஷனரை மறக்காதீர்கள்

 

ஸ்டெப் #5: ஸ்மார்ட்டாக ஸ்டைல் செய்யுங்கள்

ஸ்டெப் #5: ஸ்மார்ட்டாக ஸ்டைல் செய்யுங்கள்