ஹேர் கண்டிஷனர்: செய்ய வேண்டிய ஐந்து விஷயங்கள், செய்யக்கூடாத ஐந்து விஷயங்கள்

Written by Kayal ThanigasalamAug 26, 2022
ஹேர் கண்டிஷனர்: செய்ய வேண்டிய ஐந்து விஷயங்கள், செய்யக்கூடாத ஐந்து விஷயங்கள்

.

 

01. தலையில் அல்ல, கூந்தலில்தான் கண்டிஷனர் பயன்படுத்த வேண்டும்

05. கூந்தலில் சரிசமமாக கண்டிஷனர் அப்ளை செய்ய வேண்டும்

 

02. சூடான நீரில் கூந்தலை அலசக்கூடாது

05. கூந்தலில் சரிசமமாக கண்டிஷனர் அப்ளை செய்ய வேண்டும்

 

03. உடனடியாக வாஷ் செய்யக்கூடாது

05. கூந்தலில் சரிசமமாக கண்டிஷனர் அப்ளை செய்ய வேண்டும்

 

04. கூந்தலில் அதிகமாக இருக்கும் நீரை நீக்க வேண்டும்

05. கூந்தலில் சரிசமமாக கண்டிஷனர் அப்ளை செய்ய வேண்டும்

 

05. கூந்தலில் சரிசமமாக கண்டிஷனர் அப்ளை செய்ய வேண்டும்

05. கூந்தலில் சரிசமமாக கண்டிஷனர் அப்ளை செய்ய வேண்டும்

Kayal Thanigasalam

Written by

Author at BeBeautiful.
860 views

Shop This Story

Looking for something else