.

 

01. பொடுகை எதிர்க்கும் ஷாம்புக்கு மாறுங்கள்

01. பொடுகை எதிர்க்கும் ஷாம்புக்கு மாறுங்கள்

 

02. சேதமடைந்த தலைமுடியை குணப்படுத்தும் ஹேர் மாஸ்கை பயன்படுத்தவும்

02. சேதமடைந்த தலைமுடியை குணப்படுத்தும் ஹேர் மாஸ்கை பயன்படுத்தவும்

 

03. வெதுவெதுப்பான நீரில் தலைமுடியை கசக்கி, அலசவும்

03. வெதுவெதுப்பான நீரில் தலைமுடியை கசக்கி, அலசவும்

 

04. ஹீட் ஸ்டைலிங் கருவியைப் பயன்படுத்துவதைக் குறைத்துக் கொள்ளுங்கள்

04. ஹீட் ஸ்டைலிங் கருவியைப் பயன்படுத்துவதைக் குறைத்துக் கொள்ளுங்கள்

 

05. உங்கள் கூந்தலை அவ்வப்போது ட்ரிம் செய்து கொள்ளுங்கள்

05. உங்கள் கூந்தலை அவ்வப்போது ட்ரிம் செய்து கொள்ளுங்கள்