வறண்ட சருமத்துக்கான எளிய தீர்வுகள்

Written by Team BBFeb 14, 2017
வறண்ட சருமத்துக்கான எளிய தீர்வுகள்
பருவநிலையில் மாற்றம் ஏற்படும் போது, உங்கள் சருமமும் மாறுகிறது. குறிப்பாக கோடை மற்றும் குளிர்காலத்தின் போது, நமது சருமம் வறண்டு போய் விடுகிறது. எந்த பருவநிலையாக இருந்தாலும் சரி, வறண்ட சருமத்தை கையாள நீங்கள் வீட்டிலேயே முயற்சி செய்து பார்க்கக் கூடிய சில எளிய தீர்வுகள் வருமாறு .....
 

கோடைக் காலத்தில் ஒரு லைட்வெயிட் மாய்ஸ்ட்ரைசர் பயன்படுத்துங்கள்

கொழுப்பு அமிலங்கள் நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்ளுங்கள்

 

குளிர்காலத்தில் உங்களுக்கு சிறந்த பாதுகாப்பு

கொழுப்பு அமிலங்கள் நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்ளுங்கள்

 

உங்கள் உடலை மாய்ஸ்சுரைஸ் செய்ய மறந்து விடாதீர்கள்

கொழுப்பு அமிலங்கள் நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்ளுங்கள்

 

கொழுப்பு அமிலங்கள் நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்ளுங்கள்

கொழுப்பு அமிலங்கள் நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்ளுங்கள்

Team BB

Written by

Team efforts wins!!!!
36131 views

Shop This Story