तेलकट त्वचेची निगा राखण्याचे 3 आवश्यक उपाय

Written by Chandni GhoshFeb 20, 2017
तेलकट त्वचेची निगा राखण्याचे  3 आवश्यक उपाय
तेलकट त्वचेची समस्या हाताळणे कठीण असते. तुमची त्वचा - तुमचे कपाळ, नाक आणि हनुवटी या ठिकाणी चमकदार दिसते, चिकट वाटते आणि तुम्हांला अनेकदा ब्लॅकहेड आणि मुरमांच्या समस्येला सामोरे जावे लागते. तेलकट त्वचा हाताळणे जरी सोपे नसले, तरी खात्रीने ते अशक्य नाही. तेलकट त्वचेसाठी घ्यावयाच्या निगेविषयी खरेच तुम्हाला जाणण्याची इच्छा असेल तर स्वत:ला खालील प्रश्न विचारा...
 

तुमचा क्लिंजर तुमच्या त्वचेच्या प्रकारासाठी योग्य आहे का?

तुमच्या लोशनमध्ये योग्य घटक आहेत का?

 

तुम्ही मॉइश्चरायजरचा वापर टाळत आहात का?

तुमच्या लोशनमध्ये योग्य घटक आहेत का?

 

तुमच्या लोशनमध्ये योग्य घटक आहेत का?

तुमच्या लोशनमध्ये योग्य घटक आहेत का?

Chandni Ghosh

Written by

I have this superpower of buying everything and anything related to cats because I strongly believe that cats are greater than human beings. Amidst all of these thoughts, I take time out to write about food, fitness and beauty - something that makes my job so much fun!
77373 views

Shop This Story