உங்கள் கண்களுக்கு கொஞ்சம் லைனரைச் சேர்ப்பதை விட உங்கள் தோற்றத்தை துடிப்புள்ளதாக்கும் சிறந்த வழி வேறு எதுவுமில்லை. ஆனால் உங்கள் கண்ணின் நிறத்துக்கு எது பொருத்தமானது என்பதை சரியாகத் தெரிந்து கொள்வது மிகவும் முக்கியம்.

ஆனால் நம்மில் பெரும்பாலானவர்களுக்கு கை நடுங்குமென்பதால் ஒவ்வொரு முறை லைனரைப் பூச முயற்சிக்கும்போதும் அதை அழித்துவிடுவோம் என்பதுதான் அதிலுள்ள சிக்கல். அதனால்தான், ஐலைனரை சரியாகப் பூசுவது எப்படி என்பதை நீங்கள் கற்றுக் கொள்வது அவசியமாகிறது.

இதற்கு நாம் பயன்படுத்த வேண்டிய மேஜிக் கருவி லாக்மே அப்சல்யூட் ப்ரெசிஷன் லிக்விட் லைனர். இதில் ஃபெல்ட் முனை உள்ளதால், ஐலைனரைப் பூசுவது, குறிப்பாக நீங்கள் முதல் முறையாகப் பயன்படுத்த்த் தொடங்கும்போது, மென்மையாகவும், சுலபமாகவும் இருக்கும், இது சந்தையில் கிடைக்கும் மிகச் சிறந்த ஐலைனர்களில் ஒன்று. இது நீர்புகாதது என்பதால், ஐலைனர் கரைந்து, அழிந்துவிடும் என்று பயப்படத் தேவையில்லை. இதற்கு பதிலாக, உங்களுக்கு ஒரு ஜெல் லைனர் வேண்டும் என்று விரும்பினால், நீங்கள் லாக்மே அப்சல்யூட் ஜெல் அடிக்டைப் பயன்படுத்தலாம். லிக்விட் லைனருக்கு லாக்மே அப்சல்யூட் க்ளாஸ் ஆர்டிஸ்டைப் பயன்படுத்தலாம். என்ன பெண்களே, நகரத்தின் சிறந்த ஐ மேக்கப்பை எல்லோருக்கும் காட்ட ரெடியா? இந்தத் தோற்றத்தைப் பெறுவது எப்படி?
how to apply eyeliner 600x400

படிநிலை 1

ஐலைனரை எடுத்து, உங்கள் கண்ணுக்கு கிடைமட்டமாகப் பிடியுங்கள்.


படிநிலை 2

உங்கள் கண்ணின் உட்பகுதியிலிருந்து வெளிப்புறமாக கண்களின் ஓரம் வரை, கையிலுள்ள ஃபெல்ட் முனை மூலம் ஒரு கோட்டை வரையுங்கள்.

இப்போது நீங்கள் எந்த வகையான ஐ-லைனர் மூலமும் ஐலைனரைப் பூசுவதில் தேர்ச்சி பெற்றுவிட்டதால், பல்வேறு விதமான ஐலைனர் ஸ்டைல்களை பரிசோதித்துப் பார்ப்பதற்காக ஒரு வாரத்திற்கு இதை நீங்கள் முயற்சிக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கிறோம். நம்புங்கள், மகிழ்ச்சி இப்போதுதான் ஆரம்பிக்கிறது.